Strategi

Konsten att välja. Och att välja bort.

Strategi – konsten att välja. Och att välja bort.

Att strategi handlar om att välja är väl ingen nyhet, men att man samtidigt väljer bort alternativ, och att man vågar välja bort, är inte alltid så självklart. Många strategier har fallerat på att man gör taktiska och ekonomiska val som inte rimmar med strategin.

Hur gör man ett bra val? Det finns ett antal kriterier, förutom de rent affärsmässiga, som är viktiga för att lyckas med sin strategi.

Ni måste gilla ert val. Om ledningen eller de som ska leva efter valet inte tycker om valet eller ens accepterar det, kommer de inte att genomföra konsekvenserna av valet. De kommer inte heller kunna få andra att arbeta efter eller förstå strategin.

Ni måste tro på ert val. Om ni inte tror på strategin kommer det att avspeglas i hur aktiviteterna genomförs. Det får en direkt avspegling i hur framgångsrik strategin är.

Strategin måste ha en attraktionskraft. Om ni inte själva blir attraherade, varför ska då någon annan bli det? Kraften i en bra strategi ligger i när många gör något tillsammans och strävar mot samma mål.

Vill du veta mer om hur man skapar
och arbetar med en hållbar strategi?
sv_SE